Historia Darłówka

Początki Darłowa sięgają już jedenastego wieku. Istniał wtedy gród warowny o nazwie Dirlov lub Dirlovo. Jego mieszkańcy zajmowali się głównie rybołówstwem, żeglarstwem i tkactwem. Na początku czternastego wieku osada otrzymała prawa miejskie a w 1352 rozpoczęto budowę zamku Na początku piętnastego wieku miasto stało się pełnoprawnym członkiem Hanzy, czyli związku miast handlowych Europy Północnej. W 1715 roku wybudowano pierwszą latarnię morską. Darłówko jest miastem o bardzo burzliwej historii. Wielokrotnie znajdowało się pod panowaniem różnych państw i dynastii. W końcu w połowie osiemnastego wieku przeszło w ręce niemieckiego rodu Hohenzollernów. W tym czasie nastąpił zastój gospodarczy miejscowości. Pod panowaniem niemieckim nosiło ono nazwę Rügenwalde. W czasie drugiej wojny światowej w Darłowie były tu zamontowane dwa największe w historii świata działa: Dora i Gustav. Mimo to w 1945 roku wojsku polskiemu udało się odbić miasto, a jego ludność została wysiedlona do Niemiec. Miasto początkowo zaczęło nosić nazwę Dyrłowa i dopiero później Darłowa.